d' Oultremontcollege

Mavo, Havo en Vwo

Ons onderwijs

Op het d’Oultremont College geven wij onderwijs in mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium). We beschrijven ons aanbod met specifieke informatie per leerjaar. In leerjaar 1 en 2 biedt de school ook twee ‘dakpanklassen’ (mavo/havo en havo/vwo). De mavo telt in totaal vier leerjaren. De havo bestaat uit vijf leerjaren en het vwo heeft er zes.

 

Mavo

Officieel heet de mavo ‘vmbo theoretische leerweg’. Ga je naar de mavo, dan is de kans groot dat je na je examen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) gaat. Doorstromen naar de havo is ook een goede mogelijkheid. Om dit te bevorderen kan je bij ons examen doen in 7 vakken.

Aan het einde van het derde jaar kies je een profiel en examenpakket. Jouw keuze is bepalend voor je vervolgopleiding en beroepsmogelijkheden. We begeleiden jou en je ouders dan ook goed bij deze keuze.

In het derde jaar maak je al toetsen en praktische opdrachten die meetellen voor het schoolexamen. Aan het eind van het vierde jaar maak je ook het centraal examen. Meer informatie krijg je aan het begin van het vierde leerjaar.

 

Havo en vwo

Ga je naar 3 havo, dan is er een grote kans dat je naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) gaat. Ook bestaat de mogelijkheid om na het examen door te stromen naar het vwo. Na het vwo kun je naar het wetenschappelijk onderwijs, oftewel de universiteit.

In 3 havo en 3 atheneum heb je – net als in de brugklas - geroosterde lessen en keuzewerktijd (kwt). Tijdens kwt krijg je extra uitleg, werken je aan projecten of maak je jouw huiswerk. Wil je graag het Technasium-certificaat willen behalen, dan volg je het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Vwo-leerlingen die kiezen voor het gymnasium volgen Latijn en Grieks.

In het derde jaar besteden we veel aandacht voor je keuze voor een profiel voor de bovenbouw. We informeren jou en je ouders goed, hebben speciale lessen, gesprekken en excursies. Best intensief dus, maar deze keuze is dan ook bepalend voor je vervolgopleiding en beroepsmogelijkheden. 

Je kiest een van deze profielen:

  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek

Voor de havo en het vwo geldt dat je vanaf het vierde jaar al toetsen maakt voor je schoolexamen. In 5 havo of 6 vwo maak je een profielwerkstuk dat meetelt voor je examen. Het centraal examen van de havo wordt aan het eind van het vijfde leerjaar afgenomen, van het vwo is dat aan het eind van het zesde leerjaar.