d' Oultremontcollege

Over ons

Ons doel

Het d’Oultremont College is een scholengemeenschap voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en Technasium. Het is onze taak om jou optimaal voor te bereiden op vervolgonderwijs en jouw latere plaats in de samenleving. Dat doen we door kwalitatief goede lessen te geven én aandacht te besteden aan waardevolle vaardigheden zoals samenwerken, onderzoeken, zelfstandig werken, eigen verantwoordelijkheid nemen, ontwerpen en plannen. We leren je ook conclusies trekken, met anderen in debat gaan en presenteren. Hier lees je er meer over.

 

Ons gebouw

Het schoolgebouw lijkt aan de buitenkant misschien groot, maar zo voelt het niet. Zo hebben de brugklassen samen met klas 2 een eigen pauzeruimte. Ook voor jaar 3 en hoger is er aparte plek om pauze te houden. Bovendien zijn er nog twee buitenpatio’s waar je in de pauze terecht kunt. Op het d’Oultremont College is alles gericht op leren en ontmoeten. Het gebouw is voorzien van moderne en innovatieve ICT-faciliteiten en moderne vaklokalen. Er is een te gekke werkplaats voor Onderzoek & Ontwerpen. Er zijn verschillende werkplekken voor zelfstudie beschikbaar. Voor de onderbouw- en bovenbouwleerlingen hebben we een workspace: een ruimte waar je alleen of samen kunt studeren. En we hebben een ‘Open Leercentrum’ met een mediatheek.

 

Onze waarden

We vervullen onze rol vanuit een katholieke levensovertuiging, met de daarbij behorende christelijke waarden. Respect voor elkaar en elkaars opvattingen, aangevuld met waarden als naastenliefde, vergevingsgezindheid en rechtvaardigheid. Natuurlijk hebben wij aandacht voor andersdenkenden en andersgelovigen. Iedereen is welkom en mag zichzelf zijn op het d’Oultremont College.

 

Onze organisatie

De leiding van het d’Oultremont College is in handen van:

  • Marlies Barthel, directeur
  • Miriam Geboers, teamleider brugklas en mh/hv/v 2
  • Ine Spanjers, teamleider mavo 2, 3 en 4
  • Rob Rombouts, teamleider havo 3, 4 en 5
  • Koen van Beurden, teamleider vwo 3, 4, 5 en 6

Het d’Oultremont College maakt deel uit van OMO Scholengroep De Langstraat. Net als Walewyc Mavo, De Overlaat en het Dr. Mollercollege in Waalwijk en het Van Haestrecht College in Kaatsheuvel.

 

Onze historie

Onze school dankt de naam aan de Belgische adellijke familie d’Oultremont. Bijna 300 jaar lang bezat deze familie in deze streek een kasteel met vele landerijen. De familieleden waren in de wijde omtrek zeer maatschappelijk betrokken. Daarom klinkt de naam d’Oultremont binnen de gemeente Heusden vertrouwd.