d' Oultremontcollege

Betrokkenheid en medezeggenschap

Oudervereniging

Als uw kind naar het d’Oultremont College gaat, bent u automatisch lid van onze oudervereniging. Zeven keer per jaar komt deze oudervereniging bijeen om allerlei zaken met het managementteam te bespreken. De oudervereniging is bereikbaar per e-mail: oudervereniging@doultremontcollege.nl.

 

Ouderplatform

We vinden uw mening belangrijk en nodigen u uit om in november en april mee te denken en te praten in het ouderplatform. Opgeven kan via de mentor op de algemene ouderavond in september of via een aanmeldingsformulier dat u per mail ontvangt indien er geen algemene ouderavond is.

 

Leerlingenraad

De mening van onze leerlingen telt. Daarom hebben we een leerlingenraad die opkomt voor hun belangen. Deze raad overlegt met het managementteam en andere betrokkenen.

 

Medezeggenschapsraad en Lokaal Medezeggenschapsraad

OMO Scholengroep De Langstraat heeft een medezeggenschapsraad (MR) op scholengroepniveau. De MR bestaat uit ouders en teamleden en heeft als doel mee te denken, te adviseren en mee te beslissen over verschillende beleidszaken en ontwikkelingen op de scholen. De MR is bereikbaar per e-mail: mr@sgdelangstraat.nl. Iedere locatie van Scholengroep De Langstraat heeft een lokaal medezeggenschapsoverleg (LMO). Het LMO is bereikbaar per e-mail: j.blom@doultremontcollege.nl.