d' Oultremontcollege

Brugklas

Op het d’Oultremont College geven wij onderwijs in mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium). We beschrijven ons aanbod met specifieke informatie per leerjaar. In leerjaar 1 en 2 biedt de school ook twee ‘dakpanklassen’ (mavo/havo en havo/vwo). De mavo telt in totaal vier leerjaren. De havo bestaat uit vijf leerjaren en het vwo heeft er zes.

d' Oultremontcollege

Start je bij ons op school, dan ga je naar een van de (combinatie)brugklassen: vwo, havo/vwo, mavo/havo of mavo. We hebben een tweejarige brugklas. Zo krijg je de tijd en de ruimte om te ontdekken welk niveau bij je past. In principe ben je 4 dagen per week van lesuur 1 t/m 7 op school. Eén dag per week heb je een vrije middag. Je hebt geroosterde lessen en keuzelessen (keuzewerktijd: kwt). De keuzewerktijd is voor extra uitleg, mentormomenten, talentontwikkeling en zelfstandig werken. In leerjaar 1 en 2 volg je een vast lesrooster met de nadruk op leren leren, ICT en het verkennen van je talenten. De mentor ondersteunt je hierbij.