d' Oultremontcollege

Begeleiding en ondersteuning

Op het d’Oultremont College geven we je veel ruimte en eigen verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd kun je altijd op ons team van professionals terugvallen als je extra begeleiding of ondersteuning nodig hebt.

 

Mentor

Jouw mentor kijkt zowel naar je studieresultaten als naar je welbevinden. De mentor is speciaal voor deze taak getraind en is het eerste aanspreekpunt voor zowel jou als je ouders.

 

Huiswerkbegeleiding

In principe ben je na schooltijd klaar met het maken van je huiswerk. Soms moet je leren voor een toets. Als je in de onderbouw zit, dan kun je gratis gebruikmaken van huiswerk onder toezicht (HOT). Onze instructeurs en onderwijsassistenten helpen van 15.00-16.30 uur met het plannen, organiseren en maken van je huiswerk in een huislijke sfeer. Aanmelden voor huiswerkbegeleiding onder toezicht kan via j.vankuik@doultremontcollege.nl .

 

Bovenbouw helpt onderbouw

Als je in klas 1, 2 en 3 zit, kun je een beroep doen op een bovenbouwleerling voor bijles en studiecoaching. Bij het leerlingenloket zijn aanmeldingsformulieren te verkrijgen. Voor deze begeleiding vragen de bovenbouwleerlingen een kleine vergoeding.

 

Dyslexie en dyscalculie

Als je dyslexie of dyscalculie hebt, dan bieden wij daarvoor ondersteuning aan. In het dyslexieprotocol is te lezen waar je op kunt rekenen.

 

Vertrouwenspersoon

Het d’Oultremont College heeft twee interne vertrouwenspersonen aangesteld. Zij zijn er voor leerlingen en medewerkers en kunnen benaderd worden als iemand wil praten of melding wil doen van zaken als seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie. Er zijn op onze school twee vertrouwenspersonen. 

 

Decaan

Onze decanen begeleiden leerlingen in overleg met de mentor en ouders bij de studie- en beroepskeuze. In klas 3 ligt het accent op de keuze voor het vakkenpakket en oriëntatie op de verschillende beroepssectoren. In klas 4 gaat het om de keuze voor een vervolgopleiding en beroepsmogelijkheden. Er zijn op onze school drie decanen. 

 

Externe expertise

Wij hebben veel expertise in huis om leerlingen ondersteuning te bieden. Soms halen we ook externe expertise in huis. Hoe we dat doen, staat te lezen in ons schoolondersteuningsprofiel. We werken samen met andere scholen in de regio, dat doen we via Samenwerkingsverband VO De Langstraat.