d' Oultremontcollege

Praktisch

Lestijden

In de eerste klas ben je elke dag van 8.20 tot 15.00 uur op school. Je hebt één vrije middag per week. In hogere klassen kunnen je lessen ingepland worden tussen 8.20 en 16.40 uur. Je hebt niet altijd les van het eerste tot en met het achtste uur; soms beginnen de lessen later of eindigt een lesdag eerder. Het d’Oultremont College werkt met gezamenlijke pauzes voor alle leerlingen. 

Aan het begin van het schooljaar ontvang je jouw lesrooster. Als docenten afwezig zijn, kunnen wijzigingen in het rooster optreden. Dan brengen we je via de apps van Magister en Zermelo op de hoogte.

Normaal rooster:

1e uur 08.20 – 09.10 uur
2e uur 09.10 – 10.00 uur
3e uur 10.00 – 10.50 uur
Pauze 10.50 – 11.10 uur
4e uur 11.10 – 12.00 uur
5e uur 12.00 – 12.50 uur
Pauze 12.50 – 13.20 uur
6e uur 13.20 – 14.10 uur
7e uur 14.10 – 15.00 uur
8e uur 15.00 – 15.50 uur
9e uur 15.50 – 16.40 uur

Mini rooster:

1e uur 08.20 – 09.00 uur
2e uur 09.00 – 09.40 uur
3e uur 09.40 – 10.20 uur
Pauze 10.20 – 10.40 uur
4e uur 10.40 – 11.20 uur
5e uur 11.20 – 12.00 uur
6e uur 12.00 – 12.40 uur
7e les 12.40 – 13.20 uur

Jaarkalender

In onze jaarkalender staan alle activiteiten en vakanties vermeld.

Start schooljaar 5 september 2022
Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 20 t/m 24 februari 2023
Goede Vrijdag 7 april 2023
Tweede Paasdag 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart + dag na Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Tweede pinksterdag 29 mei 2023
Zomervakantie 17 juli t/m 25 augustus 2023

 

Ziekmelden

Als je ziek bent, kunnen je ouders je ziekmelden (bij voorkeur vóór 8.30 uur) door te bellen naar school of door een melding te doen via Magister. Een ziekmelding geldt voor de hele dag. Ongeoorloofd lesverzuim melden we aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

 

Leerling- en ouderportaal

Ouders, docenten en leerlingen kunnen via een inlogaccount in het leerling- en ouderportaal van de school. Hier wordt informatie verstrekt over de organisatie van de school, het onderwijs en de verschillende activiteiten. Ouders kunnen ook de gegevens over hun kinderen vinden, gecombineerd met de cijferoverzichten van het lopende jaar. 

 

Magister en Zermelo

In de app Magister vind je jouw rooster, informatie over je aanwezigheid, je cijferoverzicht en belangrijke bijeenkomsten. Zowel jij als je ouders kunnen in de app. Bekijk hier de handleiding.  Via de app Zermelo kun je je inschrijven voor keuzelessen. Hoe dat werkt lees je in deze handleiding.

Inloggen Zermelo