d' Oultremontcollege

Praktisch

Lestijden

In de eerste klas ben je in principe elke dag van 8.20 tot 15.00 uur op school. Je hebt één vrije middag per week. In hogere klassen kunnen je lessen ingepland worden tussen 8.20 en 16.40 uur. Je hebt niet altijd les van het eerste tot en met het achtste uur; soms beginnen de lessen later of eindigt een lesdag eerder. Het d’Oultremont College werkt met gezamenlijke pauzes voor alle leerlingen. 

Aan het begin van het schooljaar ontvang je jouw lesrooster. Als docenten afwezig zijn, kunnen wijzigingen in het rooster optreden. Dan brengen we je via de apps van Magister en Zermelo op de hoogte.

Normaal rooster:

1e uur 08.20 – 09.10 uur
2e uur 09.10 – 10.00 uur
3e uur 10.00 – 10.50 uur
Pauze 10.50 – 11.10 uur
4e uur 11.10 – 12.00 uur
5e uur 12.00 – 12.50 uur
Pauze 12.50 – 13.20 uur
6e uur 13.20 – 14.10 uur
7e uur 14.10 – 15.00 uur
8e uur 15.00 – 15.50 uur
9e uur 15.50 – 16.40 uur

Mini rooster:

1e uur 08.20 – 09.00 uur
2e uur 09.00 – 09.40 uur
3e uur 09.40 – 10.20 uur
Pauze 10.20 – 10.40 uur
4e uur 10.40 – 11.20 uur
5e uur 11.20 – 12.00 uur
6e uur 12.00 – 12.40 uur
7e les 12.40 – 13.20 uur