d' Oultremontcollege

Ouder- en informatieavonden

Het jaarrooster voorziet ruim in de mogelijkheid om met docenten en mentoren te overleggen. We vinden het belangrijk dat leerlingen steeds meer eigenaar worden van hun eigen leerproces. Tijdens oudergesprekken licht de leerling aan de mentor en ouders toe welke doelen hij de komende periode wil behalen en wat daarvoor nodig is. Tweemaal per jaar hebben ouders de mogelijkheid om vakdocenten te spreken. Ook zijn er informatieavonden met een specifiek thema, bijvoorbeeld over de pakketkeuze of de gang van zaken in de examenklas.