d' Oultremontcollege

Oudercommunicatie

Voor een optimale ontwikkeling van onze leerlingen werken we nauw samen met u als ouder. Docenten vinden het fijn om te weten hoe zij het beste met uw kind om kunnen gaan en voor u is het fijn om te weten wat uw kind te wachten staat. Door een goede samenwerking ervaart uw kind van alle kanten steun en betrokkenheid. Goede communicatie draagt bij aan de samenwerking. In de loop van het schooljaar krijgen leerlingen en ouders aanvullende informatie over activiteiten van de afdeling waar uw kind zit. Meerdere keren per jaar verschijnt er een digitale nieuwsbrief.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u in eerste instantie terecht bij de mentor van uw kind.